Regionstyrelsen i korthet | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet

[PRESSMEDDELANDE] Vid sitt sammanträde den 26 januari beslutade regionstyrelsen bland annat att bevilja medel till ett projekt för att öka kompetensen om mångfald i Värmland och Hamarregionen.

720 000 kronor till interregionalt mångfaldsprojekt
Regionstyrelsen beslutade att bevilja 720 000 kronor till Handelskammaren Värmland för projektet Interregionalt mångfaldsarbete. Syftet är att utveckla de värmländska företagen och företagen i Hamarregionen i Norge genom att rusta och utbilda näringslivet i mångfaldsfrågor och därigenom öka tillväxten i regionerna samt.

Pilotprojekt om näringslivssamverkan mellan Sverige och Norge
Regionstyrelsen beviljade 900 000 kronor till Stiftelsen Compare Karlstad för projektet Klusterdriven näringslivssamverkan mellan Sverige och Norge. Projektet syftar till att ta fram ett arbetssätt för samverkan mellan klusteraktörer inom ICT i båda länderna som skapar förutsättningar för näringslivsutveckling samt att skapa affärsmöjligheter för ICT-företag över landsgränsen.

Medel till ramprogrammet Främja kvinnors företagande
Näringsdepartementet har via Tillväxtverket öronmärkt resurser för att stötta kvinnor att starta och driva företag. Medlen har tidigare administrerats av länsstyrelserna, men från och med 2012 hanterar Region Värmland dessa medel i Värmland. Medlen ska fördelas genom en utlysning av projektmedel via programmet Främja kvinnors företagande. Programmet tillåter högst 65 procent av insatsernas kostnader vilket innebär att en medfinansiering krävs. Regionstyrelsen beslutade därför idag att bevilja 900 000 kronor i medfinansiering.

Färjestads BK Hockeyallians vill utveckla idrottsturismen i länet
Regionstyrelsen beslutade att bevilja 900 000 kronor till Färjestad BK Hockeyallians Ekonomisk förening för projekt Hockeyn som idrottsturism- etableringsfas. Syftet är att forma framgångsrika samverkanskoncept inom FBK hockeyallians som bland annat gör det möjligt att långsiktigt stärka den idrottsrelaterade besöksnäringen i Värmland.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionråd
Telefon 054-7011011
Catarina Segersten Larsson
Telefon 054-7011012