Gränshandeln allt viktigare för Värmland | Region Värmland

Gränshandeln allt viktigare för Värmland

[PRESSMEDDELANDE] 2011 svarade gränshandeln för 30 procent av detaljhandelns totala omsättning i Värmland visar en ny rapport från Handelns utredningsinstitut, HUI Research. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2010.

Region Värmland har under 2009 och 2010 deltagit i ett nationellt projekt kring gränshandel och turism där man undersökt gränshandelns betydelse för en rad områden, bland annat detaljhandelns omsättning och antal sysselsatta. Resultaten sammanfattas i rapporten Nordisk gränshandel och turism 2011.
Rapporten visar bland annat att turismkonsumtionen i Värmland år 2011 omsatte 5,2 miljarder kronor i detaljhandeln. Det utgör cirka 30 procent av detaljhandelns totala omsättning i regionen.
”Ovärderligt för Värmland”
− Detta är ovärderligt för Värmland och dess kommuner och ger en sysselsättning på över 2000 årsanställda i regionen, säger Tomas Riste, regionråd.
Totalt gjorde norrmännen 9,5 miljoner resor till Sverige under 2011. Motsvarande siffra för danskarna var 2,9 miljoner resor och för finländarna 3,5 miljoner resor. Av de norska resorna är två tredjedelar dagresor med shopping som huvudsyfte.
Nordisk turismkonsumtion i Värmland näst störst i landet
Den nordiska turismen och gränshandeln har en mycket stor inverkan på några regioner i landet. Enligt undersökningen hade den störst inverkan i Strömstad med 3,6 miljoner resor, vilket kan jämföras med Stockholms län som hade 2,6 miljoner turismbesök från de nordiska länderna år 2011. Näst störst regional inverkan hade den i värmländska Eda med 1,2 miljoner resor.
− Undersökningen visar tydligt att gränshandeln bara blir viktigare och viktigare för Värmland. I första hand för gränskommunerna Eda och Årjäng, men vi ser också fler och fler effekter av den även i Arvika, Torsby och Karlstad. Och det finns stor potential för den värmländska besöksnäringen att utveckla detta ytterligare, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.
Under 2011 handlade de norska, finska och danska turisterna i Sverige för totalt 38 miljarder kronor i detaljhandeln. 20 miljarder kommer från dagligvaruhandeln och 18 miljarder från sällanköpsvaruhandeln. Totalt motsvarar det 7 procent av omsättningen i den svenska detaljhandeln och 16 000 årsanställningar. De norska turisterna stod för den största delen av gränshandeln, med 25 miljarder.
För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11
Catarina Segersten Larsson, tel 054-701 10 12
Bo-Josef Eriksson, analytiker vid Region Värmland, tel 054-701 10 46