Så mycket biodrivmedel kan Värmland producera | Region Värmland

Så mycket biodrivmedel kan Värmland producera

[PRESSMEDDELANDE] Två nya förstudier visar att det finns en potential att producera biodrivmedel i Värmland som motsvarar mer än hälften av den mängd fossila drivmedel för fordon som används i regionen idag.
– I Värmland finns möjligheter att skapa en ny bransch, produktion av biodrivmedel för fordon, enligt Christer Pettersson, projektledare BiodriV.
Energikontor Värmland har inom projektet BiodriV tagit reda på hur stor potential det finns att producera biodrivmedel i Värmland. Upp till 2,18 TWh är möjligt att producera enligt de två förstudier som konsultföretaget Grontmij har tagit fram på uppdrag av energikontoret. Drivmedel kan produceras av avfall från hushåll, industri och jordbruk samt av skogsråvara, till exempel grenar och toppar.
Potentialen för produktion av biogas och biodrivmedel producerad av skogsråvara är stor nog att ersätta mer än hälften av Värmlands konsumtion av bensin och diesel idag. Cirka 3,5 TWh fossila drivmedel används årligen i Värmland.
– Om vi gör verklighet av potentialen kommer vi en bra bit på vägen mot målet om ett klimatneutralt Värmland år 2030 samtidigt som det kan ge arbetstillfällen i regionen, säger Christer Pettersson.
Den ena förstudien handlar om att göra biogas av restprodukter från samhälle och jordbruk. Matavfall, avloppsslam, gödsel och industriavfall till exempel. Här finns en potential för att producera 180 GWh biogas vilket skulle motsvara fordonsgas till 19 000 personbilar. I kommunerna Filipstad, Karlstad, Hammarö och Säffle finns de största mängderna av restprodukter från samhälle, jordbruk och industri som kan bli biogas (metangas).
Den andra förstudien handlar om hur mycket biodrivmedel som kan utvinnas ur skogsråvara i Värmland. Om hela potentialen för skogsråvara i Värmland används är potentialen att producera biodrivmedel från skogsråvara 1,4 TWh till 2 TWh beroende på vilket drivmedel som produceras; metanol, DME (Die-metyl-eter), syntetisk diesel eller SNG, syntetisk naturgas (metangas).
– Biogas produceras redan idag i regionen och det finns goda möjligheter att öka produktionen i en nära framtid. Biodrivmedel från skogsråvara har den största potentialen även om den produktionen ligger något längre fram i tiden, säger Christer Pettersson.
Idag finns en produktion av biogas i regionen på 12 GWh varav hälften uppgraderas (renas) till fordonsgas. Ibland annat Karlstad finns också planer på en ökad biogasproduktion. Företagen Rottneros Bruk AB och Värmlandsmetanol har båda planer på produktion av metanol.

Kontaktperson:
Christer Pettersson, projektledare BiodriV, tel. 054-701 10 94