EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) besöker Värmland | Region Värmland

EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) besöker Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Den 2 maj besöker EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) Värmland och Karlstad för att diskutera kvinnors företagande och hur man kan arbeta med att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden.

– Jag vill gärna få med mig goda exempel på hur Värmland arbetar för att öka sin attraktivitet och konkurrenskraft i näringslivet genom satsningar på höjd utbildningsnivå och ökad kompetensmatchning, säger Olle Ludvigsson.
Under sitt besök kommer han bland annat få insikt i hur de olika collegekoncepten fungerar i Värmland.
– ServiceCollege, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege är alla goda exempel på hur skola, företag och fackliga genom samverkan utformar utbildningar som är anpassade till företagens behov och därmed ökar de studerandes anställningsbarhet, säger Linda Larsson, projektledare för ServiceCollege, Region Värmland
Olle Ludvigsson kommer också att få ta del av satsningen på Projekt Lärling 2.0. Projektet som finansieras genom Region Värmland och Europeiska socialfonden syftar till att ge arbetslösa ungdomar 18-24 år en möjlighet till lärlingsplats som på sikt leder till anställning.
Medierna får gärna medverka under dagen och tiden mellan 12.15–12.45 är särskilt avsatt för frågor till Olle Ludvigsson.
För mer information vänligen kontakta:
Linda Larsson, projektledare för ServiceCollege, Region Värmland, tel 054-701 10 74

Programmet för dagen:
Datum: 2 maj
Tid: kl. 10.15-15.00
Plats: Lagergrens gata 2, Karlstad, lokal: Navigatören
10.15-10.30 Varmt välkomna till Värmland!
Catarina Segersten-Larsson (M), Regionråd
10.30-11.00 Utbildning och kompetensförsörjning i Värmland
Britta Zetterlund-Johansson, Strateg för utbildning och kompetensförsörjning
11.00-11.45 College-koncepten i Värmland
– ServiceCollege – Linda Larsson, Projektledare
– Vård- och omsorgscollege – Karin Wisén Staxler, Processledare
– Teknikcollege – Jeanette Löfberg, Processledare
11.45-12.15 Lunch
12.15-12.45 Lunch fortsättning samt möjligheter för pressen att ställa frågor till Olle Ludvigsson
12.45-13.15 – Lärling 2.0 – Berndt Jendrny, Projektledare
– Främja kvinnors företagande – Gunilla Evers, Beredningssekreterare

13.30-14.00 The Paper Province – Maria Hollander VD

14.00-15.00 Arbetsplatsbesök Metso Paper Sweden AB
Leif Lindelöf, ordförande i fackklubben, Metso Paper Sweden AB