Regionfullmäktiges beslut i korthet 2012-04-27 | Region Värmland

Regionfullmäktiges beslut i korthet 2012-04-27

[PRESSMEDDELANDE] Den 27 april sammanträdde regionfullmäktige på Värmlands museum. Fullmäktige beslutade bland annat att godkänna Region Värmlands årsredovisning för 2011.

Sedan 1 januari 2012 är Region Värmland länets kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att Region Värmland ansvarar för att ta fram ett så kallat trafikförsörjningsprogram. Programmet utgör den politiska plattformen för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i länet och beskriver vilka mål som finns för de olika transportslagen för att tillgodose värmlänningarnas behov av kollektivtrafik.
För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Rage
Regionfullmäktiges ordförande
Telefon: 054- 17 20 06
Tomas Riste
Regionråd
Telefon: 054-701 10 11
Catarina Segersten Larsson
Regionråd
Telefon: 054-701 10 12