Pressinbjudan: Regionalt samtal på Ungas idétåg | Region Värmland

Pressinbjudan: Regionalt samtal på Ungas idétåg

[PRESSMEDDELANDE] Den 4 maj bjuder Region Värmland, Tillväxtverket och VINNOVA in till ett regionalt samtal om ungas innovationskraft i samband med att Ungas Idétåg kommer till Karlstad.
Medierna hälsas välkomna!
Tid: 4 maj kl 09.00-13.00
Plats: Karlstads centralstation, spår 8
Välkommen ombord på Ungas Idétåg och ett spännande samtal mellan unga entreprenörer och aktörer inom innovationssystemet i Värmland. Målet med samtalet är att få fram konkreta förslag på hur regionala och lokala aktörer tillsammans ska arbeta för att synliggöra ungas innovationskraft och tillvarata ungas idéer i sin egen verksamhet. Tåget utgör en mötesplats och möjliggör erfarenhetsutbyte mellan unga personer (18-30 år) och aktörer i Värmlands regionala innovationsstödsystem. Resultaten från samtalet är även en viktig input till regeringens nationella innovationsstrategi som ska vara klar hösten 2012.
Under eftermiddagen mellan kl 14.00-19.00 fortsätter aktiviteterna i tåget. Då kommer alla intresserade unga bland annat få lära sig mer praktiska saker om hur man startar företag, till exempel hur man skyddar sin idé. På plats finns rådgivare inom respektive steg i innovationsprocessen som handlar om finansiering, tillverkning, hållbarhet mm. Tanken är att besökaren ska lämna tåget och ha verktyg och kontakter för att ta sin idé vidare till handling.
För mer information, vänligen kontakta:
Ann Otto, omvärldsanalytiker, Region Värmland, tel 070-6332896
Kajsa Villman, kommunikatör, Tillväxtverket, tel 08-681 65 09