Socialministern bjuds in för att ta del av Värmlands strategi mot mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar | Region Värmland

Socialministern bjuds in för att ta del av Värmlands strategi mot mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar

[PRESSMEDDELANDE] Strygruppen för Nya Perspektiv bjuder nu in socialminister Göran Hägglund till Värmland för att tal del av länets strategi mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar.
– Socialministern har initierat ett arbete för ett smalare Sverige och tänker kalla bland annat kommuner och landsting till ett möte i höst. Men vi vill redan nu bjuda in honom till Värmland och dela med oss av våra erfarenheter eftersom vi har kommit långt inom det här området, säger Catarina Segersten Larsson, ordförande i styrgruppen för Nya perspektiv och regionråd vid Region Värmland.
I ett brev till socialministern skriver styrgruppen:
Vi har med glädje tagit del av socialminister Göran Hägglunds initiativ för ett smalare Sverige och ser fram emot att bidra i arbetet!
Med anledning av detta vill vi också bjuda in socialministern till Värmland för att informera om vår nya strategi mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar.
Strategin innehåller överenskommelser och konkreta förslag på åtgärder som barn och föräldrar kommer att märka genom att medarbetare i allt från mödravården och barnavårdscentralen till skolan och idrottsrörelsen pratar samma språk. Det handlar bland annat om matvanor och dryckesvanor, gång- och cykelvägar, spontanaktivitet och att idrottsrörelsen prioriterar bredden och de mångas möjlighet att delta.
Bakom strategin står samtliga kommuner, Landstinget i Värmland, Region Värmland, Värmlands idrottsförbund och Friskvården i Värmland. Vi vågar påstå att en strategi med så bred förankring är unik i Sverige.
Strategin är framtagen inom vårt utvecklingsarbete Nya Perspektiv som bygger på nära samverkan mellan Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland.
Vi hoppas socialministern har möjlighet att besöka oss här i Värmland och att vi får tillfälle att berätta mer om vårt arbete.
Med vänliga hälsningar,
Styrgruppen för Nya Perspektiv:
Sten Fransson (S), kommunfullmäktiges ordförande, Arvika kommun
Elisabeth Kihlström (KD), landstingsråd, Landstinget i Värmland
Ingela Wretling (S), 1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden, Karlstads kommun
Ulric Andersson (S), oppositionsråd, Landstinget i Värmland
genom
Catarina Segersten Larsson (M), ordförande för styrgruppen och regionråd, Region Värmland
För mer information, vänligen kontakta:
Catarina Segersten Larsson (M), ordförande för styrgruppen och regionråd, Region Värmland, tel: 054-7011012
Om Nya perspektiv
Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.