Pressmeddelande: Är arbetslösa en resurs? | Region Värmland

Pressmeddelande: Är arbetslösa en resurs?

[PRESSMEDDELANDE] Kan arbetslösa som deltar i olika arbetsmarknadsåtgärder utgöra en resurs, utan att de blir utnyttjade? Kan de utgöra resurser för exempelvis företag utan att det motverkar nyanställningar? Dessa frågor kommer att diskuteras den 3 juli under Projekt UMA:s seminarium på Almedalsveckan.

UMA – Utveckling mot arbete – är ett ESF-finansierat projekt, vars projektägare är Kristinehamns folkhögskola. UMA bjuder nu in till evenemanget Är arbetslösa en resurs? som arrangeras under Almedalsveckan.
När? Tisdag kl. 13.30-15.
Var? Donnerska huset, Almedalsveckan.
I media och samhällsdebatten förekommer diskussioner om arbetslösa som blir utnyttjade, eller upplever sig bli utnyttjade, i åtgärder som är skapade för att stötta dem. Under seminariet lyfter vi frågan om de arbetslösa som deltar i sådana åtgärder kan vara en resurs och om de kan utgöra resurser för exempelvis företag utan att det motverkar nyanställningar? Seminariet har formen av ett öppet samtal kring dessa aktuella frågor.
Projektet UMA kommer dagligen i kontakt med frågorna, då målgruppen för projektet är personer som står utanför arbetsmarknaden. Huvuddelen av deltagarna är inskrivna av Arbetsförmedlingen och ett antal av dem är i Fas 3. Projektet har även deltagare inskrivna från individ- och familjeomsorgen i Kristinehamns kommun och från Försäkringskassan.

UMA använder produkt- och tjänsteutveckling som grund för en metod, vars syfte är att ge långtidsarbetslösa ett nytt verktyg för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Principer för utveckling av produkter och tjänster speglas genom metoden över till det individuella arbetssökandet. UMA stöttar genom sin verksamhet och sina deltagare också företag och andra aktörer med utvecklingshjälp. Metoden ska skapa mervärden för individ, företag och samhälle.

Projektet har fram tills nu genererat mycket goda resultat. Över 50 procent av deltagarna har kommit i sysselsättning. Kontakter med ett stort antal företag har etablerats och genom verksamheten har flera intressanta produkter och tjänster tagits fram.

Under seminariet medverkar Lars Aleniusson, ansvarig projektledare och Bengt Svahn, projektledare marknadskommunikation.

Läs mer om UMA:s seminarium i Almedalens kalender
För mer information om projektet:
www.projektuma.se

Kontakt
Bengt Svahn, projektledare marknadskommunikation
Projekt UMA, Kristinehamns folkhögskola
Telefon: 076-768 28 09