Region Värmland kan vinna ännu ett "RegioStars Awards" | Region Värmland

Region Värmland kan vinna ännu ett ”RegioStars Awards”

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmland är tillsammans med Region Dalarna och Region Gävleborg åter igen finalist i EU-kommissionens prestigefyllda tävling RegioStars Awards. 2011 vann Region Värmland pris i tävlingen som uppmärksammar regionala utvecklingsprojekt som anses inspirerande för andra regioner i Europa.

Till RegioStars nomineras varje år projekt som finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bland 149 ansökningar har 27 projekt gått vidare till finalen 2013. Region Värmlands klusterutvecklingsprojekt, SLIM, tävlar mot fem andra bidrag i kategorin ”Smart growth – Connecting universities to regional growth”.
I morgon, den 9 oktober, är SLIM-projektet och representanter från klusterorganisationen The Paper Province samt Karlstads universitet i Bryssel för att presentera resultat från samarbetet inför RegioStars Awards jury. Seminariet arrangeras i samband med Open Days.
− Det är glädjande att vi ännu en gång kandiderar till priset som vi vann 2011. Den här gången är det vårt sätt att samverka mellan universitet, offentlighet och näringsliv som har uppmärksammats på EU-nivå, säger Tomas Riste, regionråd.
− Värmlands konkurrenskraft och attraktivitet i Europa stärks genom den här typen av positiv uppmärksamhet, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.
SLIM-projektet, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, stöder utvecklingen av kluster och innovativa miljöer i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Med klusterorganisationens hjälp kan små och medelstora företag inom samma bransch växa snabbare, genom att företagen får värdefulla kontakter med akademi och offentliga aktörer. Samarbetet leder till ökad innovation bland företagen och tillväxt i regionen. Det visar årliga mätningar som genomförts bland företagen.
Vinnarna i Regio Stars Awards 2013 tillkännages inte förrän den 7 februari med en ceremoni i Bryssel.
Mer information om RegioStars Award och nominerade projekt:http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
Fakta Open Days
Open Days i Bryssel hålls i år för tionde gången (8-11 oktober). Årets tema är Europe´s regions and cities: Making a difference.
Open Days är regionernas och städernas vecka i Bryssel. Under veckan arrangeras över 100 seminarier och cirka 6 000 besökare från hela Europa deltar. Deltagarna består av politiker och tjänstemän från lokal, regional och nationell nivå, EU-tjänstemän, journalister, sakkunniga experter samt representanter från intresseorganisationer, privata företag och banker.
För mer information kontakta:
Tomas Riste, ordförande Region Värmland, tel. 054-701 10 11
Catarina Segersten Larsson, 1:e vice ordförande Region Värmland, tel 054-701 10 12
Staffan Bjurulf, projektledare SLIM-projektet, tel. 054-701 10 32