Stort stöd bland Europas regioner för värmländskt förslag på regeländringar | Region Värmland

Stort stöd bland Europas regioner för värmländskt förslag på regeländringar

[PRESSMEDDELANDE] Det måste bli lättare för myndigheterna att göra lönsamma och effektiva upphandlingar. Det håller EU:s regionkommitté med om, och säger därför ja till ett förslag till yttrande från Värmlands regionråd Catarina Segersten Larsson.

Yttrandet är starkt kritiskt mot EU-kommissionens förslag till nya regler för offentliga upphandlingar.
Regionkommittén är det enda formella EU-organet där den lokala och regionala nivån har möjlighet att påverka europeisk lagstiftning.
Nu har regionkommittén haft förslaget till nya upphandlingsregler på remiss, och Catarina Segersten Larsson från Region Värmland utsågs till rapportör med ansvar att ta fram ett förslag till yttrande. Yttrandet har nu antagits av Regionkommittén och är färdigt att skickas vidare till EU-kommissionen.
Regionkommittén menar i yttrandet att ett regelverk som styr den offentliga upphandlingen bör faktiskt leda till att medborgare, köpare och säljare blir nöjda med affären. Istället beskriver Catarina Segersten Larsson från Region Värmland att kommissionens förslag innebär det motsatta. Regionkommittén betonar därför i yttrandet att regelverket för upphandling borde fästa större vikt vid värdet för pengarna vid upphandling.
– I detta fall har kommuner och landsting en stor betydelse och enkla och begripliga regler underlättar också den gränsöverskridande handeln mer än något annat. Det mesta av upphandlingen sker på den lokala och regionala nivån i Europa. Det är därför på tiden att kommissionen, Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar förstår det problem som detta föreslagna regelverk orsakar, säger Catarina Segersten Larsson.
Den föreslagna detaljeringsnivån går tyvärr emot intentionerna att förenkla upphandlingsreglerna och kommer att innebära oacceptabla administrativa bördor för upphandlande myndigheter och särskilt för mindre myndigheter på lokal och regional nivå. Tröskelvärdena bör också höjas rejält, menar regionkommittén.
Förutom Catarina Segersten Larsson sitter just nu ytterligare tolv svenskar i Regionkommittén, och flera av dom är föredragande precis som hon, men inom andra områden. Därför har Sverige just nu möjlighet att påverka mer än vanligt.
Kontakt: Catarina Segersten Larsson, tel 054-701 10 12
catarina.segersten.larsson@regionvarmland.se