Årets Värmlandsförfattare | Region Värmland

Årets Värmlandsförfattare

[PRESSMEDDELANDE] Värmländsk Bokmässa har blivit en tradition för många av länets bokälskare. Nu är det dags igen, och under mässans första dag delas priset ut till Årets Värmlandsförfattare, tillsammans med Region Värmlands litteraturstipendium. 

Tid: Fredagen den 16 november kl 11
Plats: Hörsalen Värmlands Museum
Prisutdelare: är regionråd Catarina Segersten Larsson tillsammans med Bengt Åkerblom från Föreningen Värmlandslitteratur.
Redan på mässan Bok och Bibliotek i Göteborg tillkännagavs att det blir Peter Olausson från Gillberga som blir Årets Värmlandsförfattare, och att han får ta emot litteraturstipendiet, som han delar med sin historiske författarkollega Valter Berg. Det är dock först under Värmländsk Bokmässa som pris och stipendium delas ut.Stipendiet är på 50 000 kronor, som i år alltså delas lika mellan Valter Berg och Peter Olausson.
Motiveringen för priset, och stipendiet, till Olausson är:
”Genom en både folkbildande och litterär insats har Peter Olausson visat vilka värden – och världar – som döljer sig i de lokala arkiven. Genom sina verk har han delat med sig av fynden även till oss utanför den akademiska sfären, och han gör det med en skrivglädje och en lätthet som imponerar.”
Motiveringen för stipendiet till Valter Berg:
”För det omfattande verket Svartrockarnas kamp. Sakligt och med stor vederhäftighet berättar Valter Berg om en av de längsta och märkligaste rättsprocesserna i Sveriges historia. Han ger oss därmed ett värdefullt bidrag till kännedomen om Nordvärmlands historia och dess människor och miljöer i forna tider.”
Peter Olausson har gett ut mer än tjugo titlar, trots att han samtidigt undervisat, doktorerat och arbetat som arkivarie. Hans senaste bok, Ljus över Värmland, bygger på trettio års forskning och intervjuer.
Både ”Ljus över Värmland” och föregångaren ”Vägar till värmländsk historia” är tänkta som en inspiration till fortsatt forskning. Olausson vill gärna visa på möjligheterna att finna spännande historier i arkiven, historier som visar på kopplingar mellan förr och nu.
Valter Berg belönas för boken Svartrockarnas kamp, där han berättar om en av de längsta och märkligaste rättsprocesserna i Sveriges historia. I nästan 300 år, från 1600-talet och framåt, stred församlingarna i norra Klarälvdalen om vem som skulle få avkastningen från det lilla området Laggåsen i Gustaf Adolfs socken.
Valter Berg beskriver inte bara tvisten, som gjorde bygden rikskänd medan den pågick, utan ger också en bra bild av människor och miljöer i norra Värmland under en tid när villkoren var nära det uthärdligas gräns för många invånare.
Priset Årets Värmlandsförfattare har tidigare tilldelats till exempel Maj Bylock (2005), Kerstin Högstrand tillsammans med Lars Lerin (2006) och Helene Tursten (2009).Tidigare stipendiater är exempelvis Mia Skäringer och Malin Biller (2010) och Torbjörn Sjöqvist tillsammans med Sven Smedberg (2011).
För mer information kontakta:
Ulf Nordström, kulturchef Region Värmland, tel 054-701 10 33
Maria Östergren, kommunikatör Region Värmland tel 054-701 10 21