Resultat från stormötet om Värmlandsstrategin | Region Värmland

Resultat från stormötet om Värmlandsstrategin

[PRESSMEDDELANDE] Infrastruktur, barns livshälsa och internationellt samarbete – det är några av de sju frågor som är viktigast för Värmlands framtid enligt deltagarna på stormötet om Värmlandsstrategin. Mötet som hölls på CCC på torsdagskvällen lockade över 300 deltagare från hela Värmland.

Mötesformen Open space användes för att ge alla möjlighet att komma till tals i gruppdiskussioner kring teman som deltagarna själva valde. Efter diskussionerna sattes frågeställningarna upp på en stor vägg, där deltagarna fick rangordna dem efter hur viktiga de är för Värmland. De sju frågor som värderades högst av mötesdeltagarna var:
– barns livshälsa
– mångfald
– attitydförändring
– infrastruktur
– kultur som förenande kraft
– metanol
– internationellt samarbete
– hur vi stärker ungas framtid och det unga entreprenörskapet.
Alla förslag kommer dock att tas tillvara lika noga och användas som underlag för Värmlandsstrategin. Rangordningen visar bara hur deltagarna på stormötet själva prioriterat.
– Jag får erkänna att det kändes nervöst innan, man vill ju att alla som kommer ska känna sig lyssnade på, men jag upplever att väldigt många kände sig nöjda efteråt, säger regionråd Tomas Riste, som höll ett hjärtligt tacktal till alla som kommit för att delta.
Senast på fredag eftermiddag kommer alla förslagen att redovisas på Region Värmlands hemsida, regionvarmland.se. Sedan kommer arbetsgruppen för strategin att sammanställa åsikterna och ta in dem i det underlag som ska ligga till grund för strategin.
700 personer hade tillfrågats redan innan stormötet, deras åsikter kommer också att väga tungt, liksom forskningsresultat om vilka åtgärder som kan driva på utvecklingen i en region.
– Den här arbetsformen var otroligt spännande och vi är fantastiskt nöjda med uppslutningen och allt härligt engagemang, säger Catarina Segersten Larsson, biträdande regionråd.
Förslaget till strategi ska innehålla en vision för Värmland inför år 2020 och till den ska kopplas konkreta insatser och mätbara mål. Förslaget kommer att läggas ut på regionvarmland.se under april för att så många som möjligt ska kunna läsa och tycka till, och samtidigt kommer det gå ut på remiss till bland annat alla kommuner i Värmland.
Målet med strategin är att hitta gemensamma mål för Värmland för att på sikt stärka länet så att vi klarar den hårda konkurrensen från andra regioner i Sverige och Europa som tävlar om samma högkompetenta arbetskraft, företag och arbetstillfällen.