Värmlandskontoret öppnade på Karl Johan | Region Värmland

Värmlandskontoret öppnade på Karl Johan

[PRESSMEDDELANDE] Tillsammans knöt Tomas Riste, ordförande i Region Värmland och Fabian Stang, ordförer i Oslo kommune symboliska vänskapsband och förklarade kontoret öppet.

Den 5 mars invigdes Värmlandskontoret på Karl Johans gate i Oslo. Kontoret kan användas för möten och evenemang i syfte att öka samverkan mellan företag och organisationer i Värmland och Norge, med fokus på Osloregionen.
– Jag är mycket glad över att vi etablerar oss i Oslo med ett Värmlandskontor. Min förhoppning är att det kan ge nya affärer och utvecklingsmöjligheter för våra värmländska företag och fortsatt gynna den starka tillväxt som redan finns i Osloregionen, säger Tomas Riste.
Vid invigningen medverkade Fabian Stang, ordförande i Oslo kommune. Han uppskattade den värmländska satsningen:
– Det är väldigt trevligt att Värmland väljer att öppna ett kontor här i Oslo. Vi har mycket kontakt mellan våra regioner och tror att det kommer att bli ännu mer nu.
Affärsmannen Olav Thon fanns också på plats:
– Jag önskar Värmland och Oslo stort lycka till med denna etablering. Och jag tror att man om en tid kommer att säga att den har varit betydelsefull, inte bara för Värmland och Osloregionen utan för Norge och Sverige i stort.
Värmlandskontoret kan användas både av värmländska företag och organisationer. Kontoret bokas via Region Värmland eller någon av Region Värmlands samarbetspartners; Handelskammaren, The Paper Province, Stål och verkstad, Visit Värmland och Compare.
– Region Värmlands medlemmar, de värmländska kommunerna och Landstinget, går via mig för att boka. Annars kontaktar man sin kontaktperson inom klustren och Handelskammaren. Kontoret är bokningsbart från och med den 6 mars, så det är bara att höra av sig, säger Anette Eriksson, Region Värmlands Norgekoordinator och kontaktperson för Värmlandskontoret.
– Det är väldigt roligt att kontoret nu är verklighet och vi uppmuntrar alla våra medlemmar och värmländska företag att ta chansen och låna Värmlandskontoret för positiva möten som främjar utbytet mellan Värmland och Norge, säger Catarina Segersten Larsson, 1:e vice ordförande i Region Värmland.
Öppnandet av Värmlandskontoret är ett led i en större satsning som Region Värmland gör för att främja relationerna mellan Norge och Sverige. Hela satsningen kallas för Norgestrategin och beslut togs av Regionstyrelsen den 27 september 2012.

För mer information, vänligen kontakta
Tomas Riste, ordförande Region Värmland, tel +46 54 7011110
Anette Eriksson, Norgekoordinator, tel +467022416445