Ny kommitté ska utreda värmländsk regionkommun | Region Värmland

Ny kommitté ska utreda värmländsk regionkommun

[PRESSMEDDELANDE] De politiska partierna i Värmland har gett ordförandena i Landstingsstyrelsen och Regionstyrelsen uppdraget att sätta samman parlamentarisk kommitté. Kommitténs syfte: utreda hur Landstinget i Värmland och Region Värmland kan gå samman och bilda en gemensam regionkommun.

Målbilden för arbetet är:
”Bilda en ny, samlad regional organisation i Värmland för hälso- och sjukvård, regional utveckling inklusive det statliga uppdraget, kollektivtrafik, kultur och folkbildning genom att samla verksamheterna i Landstinget i Värmland och Region Värmland i en gemensam organisation – en regionkommun.”
Det ska också göras en inventering av vilka frågor som är viktiga att klara ut inför bildandet av en regionkommun. Hans Karlsson, landstingsdirektör och Gunnar Tidemand, regiondirektör har därför fått i uppdrag att under våren 2013 besöka samtliga värmländska kommuner.
− Det är viktigt att vi lyssnar av alla våra medlemmar och fångar upp de många frågeställningar som finns kring det här arbetet, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande (S).
Resultatet av kartläggningen ska rapporteras till Regionbildningskommittén och utgör ett underlag för det kommande arbetet. Regionbildningskommitténs första möte är planerat till den 29 april.
− Det känns tillfredsställande att vara igång med det här uppdraget, efter några år med en splittrande regionfrågediskussion, säger Fredrik Larsson (M) landstingsstyrelsens, ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande, (M), tel 070-6629193
Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande, (S), tel 054-7011011