Regionfullmäktige sa ja till Trafikförsörjningsprogrammet | Region Värmland

Regionfullmäktige sa ja till Trafikförsörjningsprogrammet

[PRESSMEDDELANDE] Regionfullmäktige beslutade idag att godkänna det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Värmlands län 2014-2018.

– Det har varit en lång, men bra process tillsammans med både kommunerna och landstinget i Värmland, och jag tycker att vi nu har ett bra program som kan öka det kollektiva resandet i länet, säger Mats Sandström, ordförande i kollektivtrafiknämnden.
– Det är positivt att vi nu tagit beslut om ett bra program som ger oss förutsättningar för utveckla den framtida kollektivtrafiken, säger Tomas Riste, ordförande i regionstyrelsen.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionstyrelsen ordförande, tel 054-7011011
Mats Sandström, ordförande i kollektivtrafiknämnden, 070-2484852