Att förebygga övervikt hos värmländska barn | Region Värmland

Att förebygga övervikt hos värmländska barn

[PRESSMEDDELANDE] I morgon tisdag den 7/5 anordnar region Värmland en inspirationsdag om strategier för att förebygga övervikt samt främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn och unga i Värmland.

Utvecklingen av övervikt bland barn och unga är ett alltmer uppmärksammat problem som manar till gemensam samling.
I Värmland har en gemensam strategi tagits fram för de här frågorna av kommunerna, Landstinget i Värmland, Friskvården i Värmland och Värmlands idrottsförbund. Många olika yrkesgrupper har deltagit i arbetet, bland andra skolsköterskor, kostchefer, dietister, fritidschefer, rektorer, tandvården. folkhäsostrateg, med flera, från olika delar av länet.
Inspirationsdagens syfte är att inspirera deltagarna att arbeta med att genomföra de föreslagna insatserna i strategidokumentet på hemmaplan.
Arbetet är en del av Region Värmlands samverkansprojekt Nya Perspektiv, som handlar om att utveckla vård, omsorg och folkhälsa. Förtroendevalda och tjänstemän möts och samverkar med målet att få ännu högre livskvalitet i Värmland och en bra regional utveckling.

Kontaktperson:
Eva Hamnebo, områdeschef Kost och städ, Grums kommun
eva.hamnebo@grums.se
tel 0555-42150

Övriga i arbetsgruppen:
Janette Grahn Vera, dietist MVC/BVC och ungdomsmottagningen
jannette.veragajardo@liv.se
Pia Borgenstedt Folkandvården, pia.borgenstedt@liv.se
Petra Ericson Värmlands Idrottsförbund, petra.ericson@varmland.rf.se
Ann-Louise Malmstedt skolsköterska Eda ann-louise.malmstedt@eda.se

Kicki Velander fritidschef Torsby kicki.velander@torsby.se
Eva Hamnebo kostchef Grums eva.hamnebo@grums.se