Norge – Sveriges viktigaste grannland | Region Värmland

Norge – Sveriges viktigaste grannland

[PRESSMEDDELANDE] Handeln och utbytet mellan Sverige och Norge är mer omfattande än vad som tidigare varit känt. Det visar en ny rapport från Region Värmland som presenteras idag. I rapporten blir det också tydligt att Värmland har en avgörande roll för Sveriges relation till Norge.

Både i Sverige och Norge har det tills nu saknats uppdaterad offentlig statistik över exempelvis arbetspendling och handel mellan länderna. Region Värmland har därför tagit fram en omfattande rapport som visar att handeln och utbytet mellan länderna har växt dramatiskt.
Från år 2004 till 2010 mer än fördubblades arbetspendlingen från Sverige till Norge till hela 27 000 personer. Det betyder att det idag är en större andel svenskar som arbetspendlar till Norge än till Danmark.
Ännu fler är det totalt sett som har sin inkomst helt eller delvis från Norge. Inklusive gränspendlarna handlar det om 56 000 svenskar som tillsammans har lönesummor på cirka 11,5 miljarder svenska kronor. Av de 11,5 miljarder kronorna gick 2,2 miljarder till boende i Värmland. Det innebär att var 20:e lönekrona i Värmland intjänades av arbetspendlare.
– Nu vill vi gå vidare så att värmländska företag i ännu större utsträckning blir en del av den enorma utvecklingen och tillväxten i Norge. Den här rapporten är en av flera viktiga delar i Region Värmlands strategi för att visa vilken viktig roll Värmland har gentemot Norge, menar Tomas Riste, regionråd i Värmland.
I tidigare gjord svensk statistik räknas gränspendlarna som nolltaxerare på grund av bristerna i statistiken. Av samma orsak underskattas hur många i Sverige som har jobb, eftersom arbetspendlarna inte räknas in. Problemet är extra tydligt i Värmland, som har en lång gräns mot Norge. I gränskommunerna Årjäng och Eda är underskattningen av hur många som har jobb nästan 15 procentenheter.
– Nu har vi äntligen fått ett faktaunderlag som visar hur mycket relationen till Norge verkligen betyder för både Värmland och Sverige som helhet. Vi kan då se att Norge är väl så viktigt som relationen till Danmark och det behöver man ta hänsyn till vid nationella satsningar, inte minst på kommunikationer, säger regionrådet Catarina Segersten Larsson i Värmland.
Under de senaste tio åren har även handelsrelationen mellan Norge och Sverige växt starkt, trots en viss nedgång under lågkonjunkturen 2009. Undersökningen från Region Värmland visar att norrmännen gränshandlade för 10,8 miljarder kronor under 2012. Även den norska gränshandeln i Sverige är koncentrerad till Värmland och Västra Götaland.
Norge är också vårt största exportland, och om man lägger samman gränshandeln och exporten blir summan över 130 miljarder kronor. Man kan jämföra med att kostnaderna för grundskolan i hela Sverige är 80,2 miljarder kronor.
Rapporten bygger på tre olika undersökningar, varav den huvudsakliga sammanställts av Region Värmland utifrån rådata från SCB och deras norska motsvarighet SSB.

Kontaktpersoner på Region Värmland:
Bo-Josef Eriksson, analytiker, tel 054-701 10 46
Tomas Riste, regionråd tel +46-54-701 10 11
Catarina Segersten Larsson, regionråd, tel +46-54-701 10 12
Hedvig Bergenheim, kommunikationschef, tel +46-54-701 10 19
Maria Östergren, kommunikatör, tel +46-54-701 10 21