EU-miljoner till Värmland | Region Värmland

EU-miljoner till Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Drygt 6,8 miljoner kronor från Europeiska socialfonden delas ut till sex värmländska förstudier och projekt. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige vid sitt möte 4–5 december.
EU:s program går i sjuårsperioder och vid årsskiftet löper den nuvarande perioden ut. Detta möte var alltså det sista för denna period och det var de sista medlen som delades ut ur den potten. Sammanlagt 14 705 393 miljoner kronor fördelades på elva projekt och förstudier – sex av dem i Värmland.
Regionrådet Tomas Riste (S) gläds åt att ansökningarna beviljades.
– De här projekten är framåtblickande nu när vi går in i en ny programperiod, säger han.
Det projekt som beviljades mest pengar, nära två miljoner kronor, är ”Arbetsplats Värmland”, Det är Region Värmland som står bakom det och målet är att ge stöd till projektsökande under kommande programperiod. I synnerhet ska projektet titta närmare på behov och efterfrågan hos det privata näringslivet att kunna anställa socialfondens målgrupper vilket i förlängningen kan hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden tillbaka in i samhället och arbetslivet.

Projekten och förstudierna som har beviljats pengar:
• Together
Sökande: Värmlandskooperativen ekonomisk förening
Sökt EU-belopp: 1 231 296 kr
• Entreprenöriell insikt – Framgångsfaktor för arbetsmarknaden
Sökande: Region Värmland (Kristinehamns Folkhögskola)
Sökt EU-belopp: 450 000 kr
• Arbetsplats Värmland
Sökande: Region Värmland
Sökt EU-belopp: 1 985 205 kr

• SFF – Svenska För Företagare
Sökande: Region Värmland (Molkoms folkhögskola)
Sökt EU-belopp: 507 384 kr
• Mobilisering för ungas etablering
Sökande: Karlstad kommun
Sökt EU-belopp: 1 265 000 kr
• Juventus
Sökande: Klarälvdalens Samordningsförbund
Sökt EU-belopp: 1 407 120 kr

Det övergripande målet för strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige – Socialfonden är ”Arbete och nya möjligheter för alla”.

I strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige ingår Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Socialfonden består av två programområden:
1. Kompetensförsörjning.
2. Ökat arbetskraftutbud.

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Värmland drar nytta av för att genomföra det regionala utvecklingsprogrammet ”Värmland växer”. Programmet är länets samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2009-2013.
Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, med målet att skapa ett sammanhållet EU genom att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och dess regioner. EU:s strukturfonder hanteras av medlemsländerna själva. Sverige har valt att ha ett tydligt tillväxtsyfte med dessa pengar.

Ledamöterna från Värmland i strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är: Kenneth Johansson (Länsstyrelsen Värmland) Sune Ekbåge (S), Kjell Ericsson (C), Åsa Johansson (S) och Thomas Rehn (LO Värmland).

Kontakt:
Evalena Östlin
054-701 10 15
evalena.ostlin@regionvarmland.se