Slutlig utvärdering om socialfondsprogrammet 2007-2013 | Region Värmland

Slutlig utvärdering om socialfondsprogrammet 2007-2013

[NYHET] Socialfondsprogrammet har genomförts på ett bra sätt utifrån givna förutsättningar, konstateras i den andra och slutliga delen av utvärderingen av verksamheten 2007-2013.

Utvärderingen har haft fokus på att försöka att besvara frågorna om effekter och effektivitet i socialfondsinsatserna. Programmet ska skapa nytta på tre nivåer – individ-, organisations- och strukturell nivå. Utvärderingskonsultens samlade värdering är att programmets avtryck är som starkast på individnivå, de är mindre framträdande på organisationsnivå och som svagast på strukturnivå. Där finns ytterligare utvecklingsområden.

Läs hela rapporten på Svenska ESF-rådets webbplats