Bättre vård för patienter med hjärtsvikt | Region Värmland

Bättre vård för patienter med hjärtsvikt

[PRESSMEDDELANDE] Vården av patienter med hjärtsvikt har förbättrats på Centralsjukhuset i Karlstad. Färre behöver läggas in på sjukhus för att få vård, samtidigt som patienterna blir mer delaktiga i vården med hjälp av utbildning och stöd.

En majoritet av de patienter som läggs in på sjukhus i Värmland har diagnosen hjärtsvikt. Det är en folksjukdom, men en allvarlig sådan som kräver mycket vård.
Därför startades ett projekt i oktober 2012 av Region Värmland och Landstinget i Värmland. Med hjälp av statliga pengar till de mest sjuka äldre har en sjuksköterska på halvtid kunnat förstärka Hjärt- och akutmedicinkliniken (HOA) på Centralsjukhuset.
Nu kan vi presentera de lovande resultaten av satsningen, och det finns också möjlighet att träffa en av de patienter som berörts av förändringen.
Tid: fredag den 14/3 kl 10
Plats: Centralsjukhuset, konferensrummet på avd 56 (MAVA). Röd gata, hiss K.

Kontaktpersoner:
Berit Hassel, utvecklingsledare berit.hassel@regionvarmland.se, tel 070-357 29 45
Elisabeth Kihlström (KD), 0705-50 56 65
Ingela Wretling (S), 0703-23 86 57