Information och rådgivning om mindre kyl- och värmeanläggningar | Region Värmland

Information och rådgivning om mindre kyl- och värmeanläggningar

[NYHET] Mindre fastighetsägare, små och medelstora företag samt bostadsrättsföreningar är en viktig målgrupp när det gäller att komma till rätta med modernisering av äldre värme- och kylanläggningar, minska kostnader för inköp av energi och uppnå en bättre energiprestanda. 

Målgruppen är svår att nå med stora nationella åtgärder eftersom verksamheterna i regel inte har specialiserad personal för att arbeta med energifrågan och heller inte prioriterar kompetensutveckling i samma utsträckning som större aktörer. Den kommunala energirådgivningen och de regionala energikontoren är en naturlig kraft för att nå dessa verksamehter och har möjlighet att göra platsbesök utifrån lokal kännedom om företagen.

Energikontoren Sverige genomför därför under åren 2013 till 2015 projektet ”Infoermation och rådgivning om mindre kyl- ohc värmeanläggningar”. Projektet är ett komplement till energimyndighetens uppdrag inom EPBD och ska verka som en katalysator för fler investeringar i energieffektiva system hos ovan nämnda målgrupper.

En grund i projektet är att förmedla kunskap om möjligheter och brister i kyl- och värmesystem samt även åtgärda brister och reinvestera i nya system. 

Är du intresserad av dessaf rågor och vill medverka i eller ta del av projektet är du välkommen att kontakta Henrik Dinkel på Energikontor Norra Småland på telefon: 036 – 30 12 66 eller e-post: henrik.dinkel@swerea.se (öppnas i nytt fönster)