Senaste nytt om lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Region Värmland

Senaste nytt om lokalt ledd utveckling 2014-2020

[NYHET] Som tidigare rapporterats kommer Jordbruksverket att vara förvaltningsmyndighet för ett gemensamt program med stöd för lokalt ledd utveckling inom Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Därmed samlas den lokalt ledda utvecklingen inom alla fyra fonderna under en myndighet. Jordbruksverket kommer löpande att uppdatera om utvecklingen för den nya flerfondslösningen på sin webbplats.

Nuläget för arbetet är att landsbygdsdepartmentet skriver det nya landsbygdprogrammet. Till nyheterna hör att det blir en minskad budget för landsbygdsprogrammet jämfört med förra programperioden. Det kommer inte att vara möjligt att söka stöd för projekt 2014 (till skillnad från Regionalfondsprogrammet som öppnat för retroaktivitet).

Närmast kommer arbetet att fokusera på att ta fram lokala utvecklingsstrategier. Därför bjuds myndigheter och organisationer in till en träff den 8 april för att få veta mer om regeringens beslut om flerfondssamarbete och Jordbruksverkets information om förutsättningar för framtagandet av lokala utvecklingsstrategier.

Läs mer om lokalt ledd utveckling på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om nätverksträffen på Landsbygdsnätverkets webbplats