87 procent fick jobb efter utbildningen | Region Värmland

87 procent fick jobb efter utbildningen

[PRESSMEDDELANDE] 87 procent av de som gick ut fritidsledarutbildningen i Sverige 2013 har fått jobb. Ungefär hälften av dessa har tillsvidaretjänster och en stor del har vikariat som kan leda till fast anställning. Kristinehamns folkhögskola KPS är en av skolorna som erbjuder utbildningen.

I veckan presenterade Fritidsledarskolorna den årliga uppföljningen av vart tidigare studerande har tagit vägen. Undersökningen har under lång tid visat på hög anställningsbarhet bland de som utbildar sig till fritidsledare. 

Den vanligaste arbetsplatsen är inom kommunal verksamhet där fritidsgårdar och skolor dominerar. Många utbildade fritidsledare arbetar också inom olika typer av omsorgsverksamhet. Man kan även se en ökning av anställningar där man arbetar i kombination mellan skolans verksamhet och olika typer av fritidsverksamhet.
Fritidsledarutbildning bedrivs på 21 folkhögskolor i landet. Varje folkhögskola har sin egen inriktning men har en gemensam kursplan som utgångspunkt. Utbildningen är en bred utbildning som leder till jobb inom många olika sektorer. Som fritidsledare arbetar du med att se människan och stärka hennes möjligheter till att utvecklas.
För att läsa hela undersökningen besök fritidsledare.se
Fritidsledarutbildning på Kristinehamns folkhögskola
Fritidsledarutbildningen har funnits på Kristinehamns folkhögskola sedan 1981. För närvarande
har vi 36 studerande som läser till fritidsledare hos oss. Vår profil är arbete med personer med
funktionsnedsättning, specialpedagogisk profil.
Läs mer på www.kristinehamn.fhsk.se

Fritidsledarskolorna
Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning och utgör tillsammans svensk fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar bland annat kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning och seminarieverksamhet, litteraturproduktion, och kvalitetssäkring. Grunden i kvalitetsarbetet är den gemensamma utbildningsplanen från 2010.
Mer information om organisationen och fritidsledarutbildningen finns på www.fritidsledare.se

Kontakt
Öyvind Alster, kursansvarig på Kristinehamns folkhögskola
E-post: oyvind.alster@regionvarmland.se
Telefon: 0701- 752096
Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna
E-post: eva.gullstrand@hvilan.se