Utbildning som leder till jobb | Region Värmland

Utbildning som leder till jobb

[NYHET] Flera utbildningar på folkhögskolorna är yrkesinriktade och leder till jobb. I veckan presenterades en undersökning från Fritidsledarskolorna som visar att 87 procent av de som tagit examen som fritidsledare 2013 har fått anställning. 

Ungefär hälften av de som gått vidare har tillsvidaretjänster och en stor del har vikariat som kan leda till fast anställning. Kristinehamns folkhögskola KPS är en av skolorna som erbjuder utbildningen. 
– Hos oss har nästan alla i klassen från 2013 fått anställning och det känns ju jättebra! Både motiverande för mig som lärare och för alla som jobbar med fritidsledarutbildningen.

Undersökningen som genomförs av samarbetsorganisationen Fritidsledarskolorna är en årlig uppföljning av vart tidigare studerande har tagit vägen. Undersökningen har under lång tid visat på hög anställningsbarhet.

Den vanligaste arbetsplatsen är inom kommunal verksamhet där fritidsgårdar och skolor dominerar. Många utbildade fritidsledare arbetar också inom olika typer av omsorgsverksamhet. Man kan även se en ökning av anställningar där man arbetar i kombination mellan skolans verksamhet och olika typer av fritidsverksamhet.

Kristinehamns folkhögskolas fritidsledarutbildning är en av 21 som bedrivs på folkhögskolor i landet. Här har man en specialpedagogisk inriktning så att deltagarna efter utbildningen ska kunna arbeta med barn och unga med olika former av funktionsnedsättning.

Yrkesinriktade utbildningar

Flera folkhögskolor har utbildningar som är yrkesinriktade och i Värmland finns bland annat kurser för de som vill arbeta som journalister, inom aktivitetsinriktad turism eller som hälsotränare.

Läs om Region Värmlands folkhögskolor