Värmländska kommuner får stöd av Filminstitutet | Region Värmland

Värmländska kommuner får stöd av Filminstitutet

[NYHET] Fyra värmländska kommuner har beviljats stöd från Svenska Filminstitutet på sammanlagt 437 000 kr för arbete med film i skolan.

Kristinehamns kommun får ett stöd på 135 000 kr. Pengarna skall gå till ökad kunskap för förskolans personal om hur man kan arbeta med film i vardagen och kvalitativa filmer i förskolan.

Sunne kommun erhåller 85 000 kr. Tanken är att ge alla, eleverna och lärare inom särskolan samt ensamkommande flyktingar och SFI verksamheten, möjligheten att använda film som ett verktyg till språkutveckling.

Säffle kommun får ett stöd på 135 000 kr. Här vill man göra en långsiktig och kommunövergripande satsning som inkluderar såväl teknik som skolbio, eget skapande och fortbildning. De börjar med fokus mot de lägsta årskurserna med tanke att utöka efter hand. 

Torsby kommun erhåller 82 000 kr. för fortsatt stöd till deras stora filmsatsning på film för lärare och elever i hela kommunen i åk 3, 5 och 7.