GRÖNT LJUS FÖR GREEN DRIVE REGION | Region Värmland

GRÖNT LJUS FÖR GREEN DRIVE REGION

[PRESSMEDDELANDE] Nu är det klart att det omfattande miljöprojektet Green Drive Region får 9 miljoner kronor från EU:s interreg-program Sverige-Norge. Därmed är det klart att starta projektet, som totalt omfattar 27 miljoner kronor.
Målet är att minska behovet av fossila bränslen vid transporter i ett stort sammanhängande område, som består av Värmland, Dalarna, Gävleborg, Hedmark och Akershus.

Vägtrafiken står för de största utsläppen av klimatgaser, och idag är det bara fem procent av personbilarna i de fem regionerna som drivs med fossilfria bränslen. Samtidigt finns det positiva exempel – till exempel är elbilar vanligt i Osloregionen, medan etanol och biogas är etablerade alternativ i Sverige.

Genom Green Drive Region vill deltagarna i projektet stärka de fossilfria alternativen, till exempel genom att öka efterfrågan på fordon som drivs på alternativa bränslen. Målgruppen för projektet är både den offentliga och privata sektorn i Hedmark och Akershus i Norge samt i Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige.

Green Drive Region är ett Interreg-projekt. Region Värmland är huvudprojektledare och driver projektet tillsammans med Kunskapsbyen Lilleström, Gävle-Dala Energikontor och Energiråd Innlandet. Den svenska delen av budgeten i projektet är 17,4 miljoner kronor.

Under tre år ska projektet arbeta för att nya och tydligare strategier tas fram i kommuner och företag som medverkar. Målet är att 10 procent av fordonsflottan i regionen ska vara fossiloberoende vid slutet av 2018. Det motsvarar ungefär 90 000 personbilar vilket innebär minskade koldioxidutsläpp på cirka 15 000 ton. Green Drive Region kommer att arbeta med alla alternativa drivmedel, det vill säga biodrivmedel, elfordon och vätgas.

Nu börjar planeringen av de första publika aktiviteterna i projektet. Green Drive Region kommer till exempel att finnas med under klimatveckan Green Planet Week i oktober.

Mer information i projektbeskrivningen och filmen om Green Drive Region

 

KONTAKTPERSONER

Region Värmland
Dag Hallén
Telefon: +46 54 701 10 95
E-post: dag.hallen@regionvarmland.se

Region Gävleborg
Claes Rosengren
Telefon: +46 26 65 02 51
E-post: claes.rosengren@gde-kontor.se

Region Dalarna
Lennart Färje
Telefon: +46 23 77 70 62
E-post: lennart.farje@regiondalarna.se

Kunnskapsbyen Lilleström
Jan Carsten Gjerlöw
telefon: +47 9 137 40 95
E-post: jan@kunnskapsbyen.no

Energiråd Innlandet
Ingrid Christie
Telefon: +47 932 00 211
E-post: ingrid.christie@energirad-innlandet.no