Ny webbplats för EU:s struktur- och investeringsfonder | Region Värmland

Ny webbplats för EU:s struktur- och investeringsfonder

[NYHET] Nu finns en gemensam webbplats med information om alla EU:s struktur- och investeringsfonder i syfte att göra det enklare för alla som är intresserade av att utveckla regioner, individer och företag genom deltagande i EU-projekt.

Initiativet kommer från Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet som tillsammans har lanserat den gemensamma webbplatsen eufonder.se. Webbplatsen samlar information om alla de europeiska struktur- och investeringsfonder som berör Sverige, nämligen:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Europeiska socialfonden
  • Europeiska havs- och fiskerifonden
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

På webbplatsen finns information om fondernas 27 program, vilket stöd som går att få samt hur fonderna skiljer sig åt och kompletterar varandra.