Europeiska veckan för regioner och städer | Region Värmland

Europeiska veckan för regioner och städer

[NYHET] Den årliga oktoberveckan i Bryssel med EU:s regioner byter namn från Open Days-konferensen till ”European Week of Regions and Cities” och planeras att ske i Bryssel den 10-13:e oktober 2016.

Konferensen anordnas av Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektoratet för regional- och statspolitik (DG Regio). Den 14:e Europeiska veckan för regioner och städer kommer att fokusera på de utmaningar som Europas regioner och städer för närvarande står inför. Med utgångspunkt i implementeringscykeln för EU:s sammanhållningspolitiska program kommer eventet att anpassas till 2016 politiska prioriteringar hos Europeiska kommissionen och Regionkommittén, samt med partner regioners och städers intressen.

Årets upplaga går under titeln “Regions and cities for sustainable and inclusive growth” där de tre tematiska prioriteringar är följande:

  •  Sustained and sustainable economic growth (Varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt).
  • Inclusive economic growth (Inkluderade ekonomisk tillväxt).
  • Making ESI Funds simpler (Göra ESI fonder enklare).

 

Mer information hittar du på den officiella hemsidan.