Premiärvisning av filmprojekt för nyanlända ungdomar i Grums | Region Värmland

Premiärvisning av filmprojekt för nyanlända ungdomar i Grums

[PRESSINBJUDAN] På torsdag presenteras resultatet av filmprojektet “VAR ÄR HEM? – Filmskapande i Grums” som handlar om att ge nyanlända barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig genom film. Förhoppningen är att bidra till nya förutsättningar att kommunicera och relatera till sin nya livssituation.

Under hösten 2015 genomförde Region Värmland ett pilotprojekt i syfte att hitta metoder och modeller för att inkludera nyanlända ungdomar i det svenska samhället genom filmskapandet. Det är Region Värmland tillsammans med HVB-enheten och Kulturskolan i Grums som arbetat med projektet.

Under 10 lördagar träffades 20 ungdomar boende på olika HVB-hem i Grums i Kulturskolans lokaler för att medverka i filmskapande workshops tillsammans med filmaren och filmpedagogen Mustafa Hashimi på Region Värmland. Tillsammans gjorde de filmer, animationer och pixelationer. På torsdag presenteras resultatet och filmerna där bland annat några av ungdomarna är med och berättar om sina filmer.

Välkomna!

Tid: torsdag 18/2 2016 kl. 11.00

Plats: Kulturskolan i Grums, Åsgatan 22B

Bild på Stefan Barkman

Stefan Barkman

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Filmteknik, barn och unga

054-701 10 78

076-130 90 25

stefan.barkman@regionvarmland.se