Ett nytt regionalt index för social utveckling | Region Värmland

Ett nytt regionalt index för social utveckling

[NYHET] Nu har den första versionen av det regionala indexet för social utveckling i EU släppts för att få kommentarer från allmänheten.  Det sociala utvecklingsmätningarna kan vara ett verktyg för att skapa EU-regionernas utvecklingsstrategier. 

Nu har EU-kommissionen släppt den första versionen av det regionala indexet för social utveckling. Det avser att komplettera det traditionella BNP studierna genom att mäta sociala framsteg för 272 europeiska regioner. Det är första gången som ett socialt index för EU tas fram och därför vill EU-kommissionen ta del av allmänhetens, regioners, intressenters samt den vetenskapliga kommitténs kommentarer om mätinstrumentets fördelar och nackdelar. Utifrån dessa kommentarer kommer sedan en reviderad version av det regionala indexet för social utveckling att släppas i oktober 2016.

Indexet poängsätter den absoluta utvecklingen för alla de 50 indikatorer (sociala och miljömässiga) som ingår indexets komponenter på en skala från 0 till 100. Indexet innehåller även styrkor och svagheter i jämförelse mellan regioner med liknade ekonomiska resultat. 

Att mäta social utveckling kan vara ett sätt att utforma EU-regionernas utvecklingsstrategier. Syftet med det nya regionala indexet är att:

  • Bidra till debatten om att gå ”bortom BNP” genom att föreslå ett stabilt mätverktyg som kan komplettera BNP snarare än att ersätta det,
  • Hjälpa regioner att identifiera liknande regioner, på alla nivåer av den ekonomiska utvecklingen, som de kan lära av och, om möjligt, hjälpa dem att prioritera frågor som de vill fokusera på inom sitt sammanhållningsprogram,
  • Fungera som ett bollplank för EU-kommissionen och hjälpa den att bedöma om programmen för 2014–2020 fokuserar på rätt frågor på rätt plats.

 

Sänd gärna kommentarer och förslag till: regio-papers@ec.europa.eu.

Mer information hittar ni här.