Övervinna hinder för gränsöverskridande samarbete | Region Värmland

Övervinna hinder för gränsöverskridande samarbete

[NYHET] I september 2015 ägde Europeiska samarbetesdagen och 25-årsjubileet för Interreg, EU:s program för territoriellt samarbete, rum. I och med detta lanserade kommissionen en EU-baserad och offentligt samråd om de hinder för gränsöverskridande samarbete som fortfarande finns. Resultaten från detta samråd finns nu publicerat.

Trots en lång tradition av gränsöverskridande samarbete i EU kvarstår vissa svårigheter som inte ensamt kan lösas av Interreg. Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG Regio) avsåg därför att identifiera och undersöka de största hindren när det gäller gränsöverskridande samarbeten samt dess möjliga lösningar. Det offentliga samrådet ”Cross Border Review” bestod av 623 svar från medborgare, organisationer, företag och offentliga myndigheter i EU:s gränsregioner. I samrådet beskrevs hinder samt potentiella lösningar som har nu sammanställts i en rapport.

De fem stora hinder som identifierats är följande:

  • Juridiska och administrativa hinder (t.ex. skillnader i pensions- och skattesystem. En anställning utomlands med ett boende i hemlandet)
  • Språkhinder
  • Brist i integrerade infrastruktur- och kollektivtrafiksystem
  • Brist i samarbete mellan offentliga myndigheter kring gränsöverskridande frågor
  • Ekonomiska skillnader (t.ex. skillnader på arbetsmarknaden och lönenivå)

 

Rapporten hittar du här