Värmland värd för Sveriges största jämställdhetskonferens | Region Värmland

Värmland värd för Sveriges största jämställdhetskonferens

[NYHET] Nu står det klart att Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet kommer till Karlstad i februari 2018. Region Värmland står, tillsammans med Karlstads kommun, för värdskapet.

Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby, som är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Konferensen lockar ett tusental besökare från hela landet.

Årets upplaga av Forum Jämställdhet hålls i Örebro 31 januari–1 februari där Region Värmland finns på plats för att ta över stafettpinnen från Örebro. Att Forum Jämställdhet förläggs i Karlstad är ett bevis på att det aktiva jämställdhetsarbete som Region Värmland gjort de senaste åren gett avtryck även nationellt.

– Vi på Region Värmland har under flera år arbetat hårt för en jämställd region och för jämställd tillväxt i länet. Ett kvitto på det arbetet var att när Tillväxtverket skulle satsa extra medel på tre regioner valde man Värmland tillsammans med Skåne och Stockholm. Att Forum Jämställdhet väljer oss som medarrangörer är ytterligare ett kvitto på att vi gör ett bra jobb här, säger Tomas Riste ordförande i regionstyrelsen.

Läs mer om Forum Jämställdhet på forumjamstalldhet.se