Bilden av Värmland utanför Värmland | Region Värmland

Bilden av Värmland utanför Värmland

[PRESSINBJUDAN] Vad är Värmland känt för om du frågar någon som inte bor här? Som ett led i arbetet med uppföljningen av Värmlandsstrategin och arbetet med att vidga bilden av Värmland har Region Värmland låtit göra en attitydmätning.

– När vi arbetade fram Värmlandsstrategin ställde vi två frågor till alla inblandade, var vill vi vara år 2020 och hur vill vi uppfattas? De åtta styrkor som pekades ut är områden vi sa att vi behövde synliggöra och utveckla för att stärka bilden av Värmland som helhet. En del var vi redan kända för och andra behövde synas mer. Nu har vi gjort en avstämning, säger Tomas Riste, regionråd. 

Attitydmätningen är gjord via en webbpanel som ska vara representativ för svenska folket. Syftet är att kartlägga kännedom, attityder och Värmlands upplevda attraktivitetskraft bland de som bor utanför länet. Undersökningen ska också ge återkoppling på mål nummer 9 i Värmlandsstrategin, det vill säga att Värmland ska vara känt för sina styrkeområden.  
Undersökningen ger också en uppfattning om allmänhetens spontana bild av Värmland och vad man värdesätter vid exempelvis val av bostadsort. 
– Vi vill att folk ska trivas här och att Värmland ska vara ett alternativ när man flyttar eller vill driva en verksamhet. Fungerande skola, vård och omsorg med mera är jätteviktigt vid ett sådant val, men vilken bild man har av regionen kring boendemöjligheter och näringsliv är också viktigt, därför är en sådan här undersökning intressant, säger Stina Höök, regionråd. 
 
Välkommen till en pressträff där vi berättar om resultatet från undersökningen.  
Tid: Fredag 15 september, kl. 10.00 
Plats: Lagergrens gata 2, lokalen Navigatören 
 

Medverkande: 

Tomas Riste, regionråd, 054-701 10 11 
Stina Höök, regionråd, 054-701 10 12 
Johanna Helldén, analytiker, 054-701 10 31 
Jenny Höög, projektledare, 054-701 11 21 
 

Kontakt

För information inför pressträffen kontakta Malin Wikner, processledare. 
054- 701 10 77 
malin.wikner@regionvarmland.se