Kommissionen har publicerat arbetsprogrammet för 2018 | Region Värmland

Kommissionen har publicerat arbetsprogrammet för 2018

[NYHET] Igår presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2018. Arbetsprogrammet fokuserar på 26 nya initiativ som ska sammansvetsa och förstärka Europa.

Arbetsprogrammet har två inriktningar, dels lagstiftande åtgärder men också åtgärder och initiativ med en mer långsiktig inriktning. De lagstiftande förslagen kommer att presenteras innan maj nästa år för att göra det möjligt för parlamentet och rådet att färdigställa arbetet före EU-valet 2019. De långsiktiga förslagen handlar om hur medlemsländerna och EU ska forma Europas framtid till 2025 och åren därefter.
 
För att utveckla och förstärka EU så kommer kommissionen enligt arbetsprogrammet att lägga fram förslag om bland annat den mångåriga budgeten, en mer rättvis beskattning i den digitala ekonomin och färdigställa unioner som säkerhetsunionen, energiunionen samt ekonomi och valutaunionen. I och med detta kommer kommissionen att föreslå inrättandet av en permanent minister ansvarig för ekonomi och finansfrågor. Kommissionen har också som plan att färdigställa handelsavtalen med Japan, Singapore och Vietnam, samt söka förhandlingstillfällen med Mexiko och tullunionen i Sydamerika Mercosur.
 
Kommissionen planerar att anta ett reflektionspapper om en hållbar europeisk framtid och ett meddelande om den framtida energi- och klimatpolitiken. Kommissionen kommer också föreslå en utvidgning av den europeiska åklagarmyndigheten för att den också ska kunna hantera och motverka terrorism.

Läs hela arbetsprogrammet.

EU-kommissionens pressmeddelande.