Kommissionen har släppt en rapport om hinder och främjandet av investeringar | Region Värmland

Kommissionen har släppt en rapport om hinder och främjandet av investeringar

[NYHET] EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans har publicerat en rapport som analyserar de faktorer som driver på och hindrar investeringar. Rapporten fastslår att offentlig administration och företagsregleringar har nyckelroller för investeringar.

Den europeiska unionen är nu inne på sitt femte raka år av tillväxt. BNP är högre än innan den ekonomiska krisen och sysselsättningsgraden har ökat. Trots detta är investeringsgraden lägre än åren innan krisen och den återhämtar sig i en långsam takt. Osäkerheten om hur ekonomin kommer att se ut i framtiden påverkar viljan för investeringar. Svagheter i företagsmiljöer i länder och en stelhet i arbetsmarknaden anses vara stora hinder för omfördelningen av resurser och det försvagar i slutändan investeringsgraden. Rapporten visar på att dessa barriärer tillsammans med allt fler administrativa hinder försenar eller skjuter upp investeringsbeslut.

Rapporten föreslår att länderna bör förbättra miljön för företag och det innebär handlande på flera nivåer. Företagsregleringarna måste göra det enklare att bland annat starta och skala upp företag, få kredit, skydda minoritetsägare och lösa insolvens. Eftersom företag också har mycket att göra med den offentliga förvaltningen, behövs också detta område förbättras. Företag måste betala skatt och osäkerheten kring hur lagstiftningen kommer se ut i framtiden påverkar företagens beslut att investera.

I många EU-länder har företagen en negativ bild av den offentliga administrationen och de formaliteter som är kopplade till företag. Det finns dock stora skillnader mellan länderna och svenska företag har en mer positiv inställning till kvaliteten på den offentliga förvaltningen än andra europeiska företag.

Läs hela rapporten här.