Kommissionen har publicerat utvärderingsrapporter för EASI och tredje hälsoprogrammet | Region Värmland

Kommissionen har publicerat utvärderingsrapporter för EASI och tredje hälsoprogrammet

[NYHET] EU-kommissionen har utvärderat sektorsprogrammen för sysselsättning och social innovation (EASI) och tredje hälsoprogrammet. Sammantaget visar rapporterna på en positiv utveckling av båda programmen. 

De EASI-initiativ som ansågs mest användbara av de tillfrågade var de initiativ som är offentligt tillgängliga, tillåter internationella jämförelser och erbjuder exempel baserade på verkliga situationer. Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet, EURES, är det initiativ som anses mest användbar.  Antalet användare av EURES har ökat från 850 000 år 2014 till 1,76 miljoner användare 2016. För nuvarande delas nästan 59 procent av alla lediga jobb på nationell nivå på EURES.  Uppskattningen av event finansierade av EASI är hög. Mer än 87 procent av de tillfrågade anser att de har fått en bättre uppfattning av EU-policy som ett resultat av att medverkat i EASI-event. De mest förekommande deltagarna i EASI-event är tjänstemän från nationella, regionala och lokala myndigheter. 88 procent av dessa tjänstemän anser att de känner av samarbetet mellan deras organisation och EU:s institutioner.

Enligt utvärderingen för tredje hälsoprogrammet är de flesta finansierade projekten på bra väg att visa på bra resultat, trots att många av dem är i början av implementeringsperioden. Programmet har främjat samarbete mellan medlemsstaterna genom skapandet, användandet och utbytet av kunskap och erfarenheter. Enligt rapporten har det tredje hälsoprogrammet varit med och format 24 referensnätverk i EU för patienter med ovanliga sjukdomar som i och med detta kan få ytterligare hjälp från experter. Projekt finansierade av programmet har bidragit till att begränsa spridningen av sjukdomar som Zikaviruset och Ebola genom att stärka medlemsländernas beredskap. Tredje hälsoprogrammet har också stärkt migrationspolitiken i EU-länderna i form av att träna experter och ta hand om flyktingarna i behov av sjukvård. Programmet har haft ett starkt EU-mervärde och genererat verktyg och riktlinjer för EU:s beredskap samt identifierat och hanterat gap i medlemsländernas kapaciteter. 

Läs utvärderingsrapporten för EASI här.

Läs utvärderingen för tredje hälsoprogrammet här.