Ny rapport diagnostiserar hälso- och sjukvårdsystemen inom EU | Region Värmland

Ny rapport diagnostiserar hälso- och sjukvårdsystemen inom EU

[NYHET] EU-kommissionen har presenterat 28 landspecifika hälsoprofiler för EU:s medlemsländer. I rapporterna görs djupgående analyser av medlemsländernas sjukvård och hälsosystem.  Rapporterna ser bland annat över befolkningens allmänna hälsa, sjukvårdssystemens effektivitet och tillgänglighet i varje medlemsland. 

I rapporten betonas vikten av att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, vilket banar vägen för en mer effektiv sjukvård. En gemensam utmaning för samtliga länder är de sociala ojämlikheterna mellan medborgarna. Låginkomsttagare anser sig själva ha en sämre hälsa än höginkomsttagare och ett exempel som nämns i rapporten är att svenska män med universitetsutbildning har i genomsnitt fem år längre livslängd än män som inte gått ut gymnasiet.
 
Den svenska sjukvården framställs i rapporten som i allmänhet bra, men att den svenska sjukvården är indelad i 21 landsting beskrivs som ett problem då det bidrar till att forma skillnader i tillgänglighet och resultat mellan landstingen. Det är exempelvis landstingen som sätter priset för besöksavgifter till primär- och specialistvård, och tillgången till medicin skiljer sig också åt mellan olika landsting. Det är bara fyra andra EU-länder som har högre vårdutgifter per capita än Sverige, samtidigt har landsbygden i Sverige svårt att anställa nya medarbetare och att ha en bra blandning av sjuksköterskor och läkare. I Sverige finns även ett problem med övervikt och fetma, och 20 procent av femtonåringarna i Sverige är överviktiga.

Läs kommissionens pressmeddelande här.

Här kan du läsa Sveriges landspecifika rapport.