Sveriges position kring EU:s nästa långtidsbudget | Region Värmland

Sveriges position kring EU:s nästa långtidsbudget

[NYHET] Sverige har lagt fram sina prioriteringar inför EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027. Bl.a. vill man skära ner på sammanhållningspolitiken och villkora finansiering från EU-fonderna.  

Efter att Storbritannien lämnar EU försvinner en stor budgetinkomst och EU står därmed inför ett beslut om hur nästa långtidsbudget ska finansieras. Sverige vill sätta ett utgiftstak som inte överstiger 1% av EU:s samlade BNI, vilket ligger i linje med samma nivå som för 2014-2020. Det står dock i motsättning till EU-kommissionen som tidigare har tryckt på ett behov av att öka budgeten. För att hålla nere utgifterna vill Sverige skära i de två stora utgifterna för sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), som i dagsläget tillsammans utgör ca 70% av budgeten.

Regeringen föreslår att pengar från sammanhållningspolitiken ska gå till de regioner som behöver det allra mest, och att stödet till mer utvecklade delar av unionen därmed ska minska. Kriteriet för stöd till regioner med gles befolkning ska finnas kvar. Sammanhållningspolitikens fokus ska vara klimat, energi, forskning och innovation, små- och medelstora företag, digitalisering samt kompetensförsörjning. Sverige vill också att nästa forsknings- och innovationsprogram (FP9) ska öka i omfattning, fokusera på samhälleliga utmaningar och ha ett värde för alla medborgare.

Regeringen vill även se att EU-fonderna ska vara villkorade. Att ta ansvar för de gemensamma besluten kring exempelvis migrationsfrågan, samt att respektera rättsstatsprincipen, ska i framtida långtidsbudget vara krav för att kunna få finansiering i samma utsträckning som idag.

Den 14 februari lade Kommissionen fram ett diskussionsunderlag för nästa långtidsbudget, vilket låg i fokus för det informella toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 februari. Ett detaljerat förslag på en långtidsbudget väntas läggas fram av Kommissionen någon gång i början av maj.

Läs Sveriges position här. 

Läs Kommissionens diskussionsunderlag här.