Representant från EU-kommissionen på besök i Värmland | Region Värmland

Representant från EU-kommissionen på besök i Värmland

[NYHET] Den 12 april var det dags för seminariet ”Värmland i EU”. Nicola De Michelis, som är kabinettschef hos EU-kommissionären Corina Crețu, uttryckte att alla EU:s medlemsstater mest troligt även i fortsättningen kommer kunna ta del av sammanhållningspolitiken.

Nicola De Michelis som är kabinettschef hos Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, var på plats i Karlstad för att tala om sammanhållningspolitikens roll i EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027. Han underströk att budgetposten kommer att behöva minskas, men att alla länder kan räkna med att få ta del av strukturfonderna. Vidare lyfte han även vikten av flexibilitet genom att regionerna själva ska få ett större utrymme att fördela pengarna, men att huvudsyftet med sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis bör vara att hantera klimatförändringar och den industriella omvandlingen samt att stödja forskning och innovation.

Seminariet fortsatte med projektexempel från Värmland, följt av en diskussion om EU idag och i framtiden med forskare från Karlstads Universitet och representanter från Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier). En av de faktorer som definitivt kommer att påverka EU:s utveckling är Brexit. Då Storbritannien lämnar EU, förlorar Sverige en viktig samarbetspartner och behöver därmed hitta andra vägar för att säkra stöd för sina intressen.  

Seminariet ”Värmland i EU” riktade sig främst till förtroendevalda och tjänstemän och är en fristående uppföljning på ”EU-handslaget” den 7 november 2017, då EU-minister Ann Linde deltog. Under ”EU-handslaget” åtog sig delaktiga parter att jobba för att öka kunskapen och intresset för EU-frågor i Värmland.

Läs rapport om De Michelis föredrag här.

Läs mer om sammanhållningspolitiken här.

Läs mer om strukturfonderna här.

Läs mer om EU-handslaget här.