Arbetsstipendier till fyra kulturarbetare | Region Värmland

Arbetsstipendier till fyra kulturarbetare

[NYHET] Fyra kulturskapare får dela på 250 000 kronor när Region Värmland fördelar årets arbetsstipendier till nyskapande kultur.

Agnes Nilsson och Rickard Jakobsson, bägge Arvika, får vardera 45 000 kronor till ett projekt med syfte att utforska vedbränning av keramik och sammanställa en utställning. Christofer Bocker, Sunne, får 90 000 kronor till Letters to Lovers – ett generationsöverskridande teater-/filmprojekt och Peter Johansson, Malmö/Sunne, får 70 000 kronor till skapandet av ett platsspecifikt konstverk.

Region Värmland har öronmärkt totalt 250 000 kronor årligen 2016–2018 för arbetsstipendier. Syftet är att möjliggöra nytänkande initiativ och satsningar, det experimentella och annorlunda, och projekt som kan bidra till mottagarnas konstnärliga utveckling.