EU-miljoner till nytt kulturprojekt i Värmland | Region Värmland

EU-miljoner till nytt kulturprojekt i Värmland

[NYHET] Nu är det klart att Värmlands kulturprojekt CUPIDO beviljas EU-medel från Interreg Nordsjöprogrammet. Region Värmland är en partner i projektet, som ska utveckla nya affärsmöjligheter inom kultursektorn. 

CUPIDO står för Culture Power: Inspire to Develop Rural Areas. Målet att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn i Nordsjöområdet. Detta för att stärka ekonomi, konkurrenskraft och social sammanhållning i landsbygdssamhällen. Kultur inom ramen för CUPIDO är aktiviteter så som film, konst, dans, musik samt kulturarv. 

Länsstyrelsen Värmland samordnar projektet som består av 14 partners från 7 olika regioner i 6 länder runt Nordsjön.

– Vi hoppas att projektet ska hjälpa till att stärka små och medelstora företag inom kultursektorn och bidra till att utveckla kulturen i Värmland på ett positivt sätt, säger Katarina Nordmark, Länsstyrelsen Värmland.

7 miljoner satsas i Värmland

Projektet har en totalbudget på drygt 41 miljoner kronor (€ 4 103 586), varav 7 miljoner kronor går direkt till satsningar i Värmland. Övriga partners från Värmland är Sunne kommun och Rottneros Park. 

Region Värmlands roll är att sätta upp en teknisk miljö, för att utveckla digitala innovationer som kan hjälpa till att så att fler kan ta del av kultur- och kulturupplevelser med hjälp av ny teknik. Syftet är bland annat att skapa förutsättningar för filmare i länet att stärka sina företag genom att ta fram nya tjänster och hitta nya målgrupper. 

För Rottneros Park är en viktig fråga hur man kan förnya sig för att få fler och yngre besökare, hur man kan förlänga säsongen och hur man kan använda modern teknik för att utveckla och sprida kultur till en större publik.

Projektet är ett treårigt Nordsjöprojekt som startar i september 2018 och slutar i augusti 2021.

Bild på Nina Höjdefors

Nina Höjdefors

Chef, Kulturutveckling

Avdelningen för kulturutveckling

054-701 10 50

nina.hojdefors@regionvarmland.se