EU allt närmare ny lag angående minskade utsläpp från nya bilar | Region Värmland

EU allt närmare ny lag angående minskade utsläpp från nya bilar

Europaparlamentet har antagit ett utkast till en ny lag angående att minska koldioxidutsläppen från nya bilar med 40 procent fram till 2030. Europeiska unionens råd har också antagit sin position och föreslår en minskning på 35 procent till 2030. Förhandlingar mellan de två lagstiftande institutionerna har nu inletts.

Den 3 oktober antog Europaparlamentet ett utkast till en ny lag om att minska koldioxidutsläppen från nya bilar med 20 procent till 2025 och 40 procent till 2030 jämfört med den förväntade nivån 2021. Detta är en ambitiösare målsättning än vad EU-kommissionen föreslagit, som har föreslagit en minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar med 15 procent till 2025 och 30 procent till 2030.

Parlamentets förslag innebär även att biltillverkare kommer att behöva säkerställa att utsläppssnåla och utsläppsfria fordon, vilket är el-bilar och bilar som släpper ut mindre är 50 gram koldioxid per kilometer, har en marknadsandel på 35 procent av försäljningen av nya bilar och skåpbilar till 2030, med ett mellanliggande mål på 20 procent 2025.

Efter att utkastet godkänts i parlamentet antog Europeiska unionens råd (även kallat rådet) sin position den 9 oktober. Rådets position är att koldioxidutsläppen från nya bilar bör minska med 15 procent till 2025 och 35 procent till 2030, vilket betyder att rådets position inte är lika ambitiös som parlamentets, men ambitiösare än EU-kommissionens ursprungliga förslag.

Med både parlamentets och rådets positioner antagna har nästa steg i lagstiftningsprocessen redan inletts mellan de två lagstiftande institutionerna, i syfte att komma överens om det slutgiltiga regelverkets innehåll.

Läs parlamentets pressmeddelande här

Läs rådets pressmeddelande här