Diskussion under fikapaus

Projekt och samarbeten

Ingesunds folkhögskola arbetar med olika projekt, både som drivande part och i samverkan med andra. Syftet är att utveckla regionen.

Som en del av Region Värmland har vi uppdrag att verka för hållbar tillväxt och utveckling. Skolan är en resurs för att höja den samlade utbildningsnivån i regionen, för att bidra till kompetensförsörjning och kompetensmatchning, ökad jämställdhet och mångfald, kreativ kultur och en förbättrad hälsa.

Kontakt

Bild på Pär Blomquist

Pär Blomquist

Chef, Folkhögskolor

Avdelningen för folkhögskolor

054-701 10 13

070-446 07 05

par.blomquist@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 3 februari, 2016