Musiklinjen College

Musiklinjen College är en unik studiegång som förbereder dig inför antagningsproven till högre musikstudier. Linjen riktar sig till dig som behärskar ditt instrument väl och har goda kunskaper inom musiken. Du vill satsa på musiken och utveckla ditt musicerande på hög nivå.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Längd: 1 år
Start: Augusti 
Sista ansökningsdag: 15 april
Antagningsprov: 30 april och 2-4 maj 2018

Under året kompletterar eller uppdaterar du även de delar av din formella behörighet som du behöver för att ta steget till högskolestudier.

Utbildningens innehåll

Musiklinjen College fokuserar på instrumental färdighet, ensemble- och orkesterspel där du jobbar med Musikhögskolan Ingesunds lärare. Den enskilda instrumentalundervisningen omfattar även gemensamma lektioner tillsammans med alla i respektive instrumentgrupp på Ingesund.

En delvis individuellt anpassad musikteoretisk baskurs är obligatorisk i utbildningen liksom körsång, ensembleledning och spel i små och stora ensembler.

*Du läser också 30 högskolepoäng på Musikhögskolan Ingesund/Karlstads universitet. Kurserna heter ”Ditt lärande – språket och musiken” och ”Människans, vetenskapens och musikens värld”.

Under utbildningen läser du följande ämnen:

 •   Huvud- och bi-instrument
 •   Ensemble/orkester
 •   Ensembleledning
 •   Kör
 •   Musikhistoria
 •   Musikteori
 •   Gemensam instrumentallektion
 •   30 högskolepoäng (se ovan*)
 •   Tillval

Ansökan och antagningsförfarande

Varje år antas 20 deltagare. Intresset för Musiklinjen College är mycket stort. Antalet platser är begränsat och därför sker en bedömning av alla sökande. Den grundas på färdighetsprov som anordnas inför varje läsår. Sökande som antas ska delta i de ensembler och orkestrar som utbildningen fordrar inklusive konserter och övriga framträdanden. Provbeskrivningar och ansökan hittar du via länkarna under ”Relaterad information”.

Vi bedömer:

 • Musikalisk och teknisk nivå
 • Improvisationsförmåga (Ri)
 • Notläsningsförmåga (klassiskt)

Efter utbildningen

Kursens utformning gör det möjligt att förbereda sig för vidare musikstudier på högre nivå.

För dig som fullföljt Musiklinjen College, med godkänt resultat, reserveras en studieplats på Musikhögskolans fristående kurs ”Musik 60 hp”. 

Utbildningens kurssida på Karlstads universitets webbplats

Övrigt                                            

Antagningsproven till Musiklinjen College sker på samma sätt som till ”Musik 60 hp” och genomförs vid samma tillfälle. Du kan söka Musik 60 hp samtidigt som du söker Musiklinjen College, du gör bara ett färdighetsprov. 

Kursintyg utfärdas till kursdeltagare som fullgjort Musiklinjen College.

Kontakt

Bild på Per-Owe Solvelius

Per-Owe Solvelius

Kursansvarig Musiklinjen College

Ingesunds folkhögskola

Lärare gitarr

073-270 28 51

per-owe.solvelius@mhi.kau.se

Sidan uppdaterades den 10 november, 2017