Kvinna kokar kaffe vid vindskydd

Planetvårdare för Agenda 2030

Utbildningen bygger på de globala målen och Agenda 2030 som balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Med en stark förankring i det lokala blickar vi ut mot det globala genom teori och praktik med ett varierat inslag av seminarier, studiebesök, exkursioner och resor.

Utbildningsort: Ingesund Arvika
Längd: 1 år, 2 terminer
Start: Augusti 
Sista ansökningsdag: 15 april
Sena ansökningar behandlas, antagning sker i mån av plats.
Telefonintervju

Utbildningen handlar om människans ansvar för natur, kultur och social miljö samt hur du kan skapa en hållbar utveckling som ger en god livsmiljö för kommande generationer. Under utbildningens gång får du bland annat lära dig vad du kan göra idag för att säkra ett gott liv i framtiden och vad det är som påverkar möjligheterna att styra utvecklingen i hållbar riktning. Du får även kunskap om var den politiska och ekonomiska makten finns och vilken roll den spelar i en hållbar utveckling samt hur alla delar bildar en helhet i Agenda 2030 som leder till en hållbar framtid.

Undervisningen utgår från att förändring bygger på kunskap, engagemang och känslor. Därför kommer en stor del av utbildningen att ta avstamp i naturens förändringar under ett år. Genom friluftsliv i både teori och praktik, studier av artkunskap, ekologi och miljökunskap får du en överblick av naturens förändringar. Det är när du förstår varje arts roll i ekosystemet som du kan förstå hur naturen fungerar i sin helhet. Först då kan du angripa miljöproblemen på ett konstruktivt sätt.

Under en dag i veckan kommer undervisningen även att ha ett fokus på samhället med utgångspunkt från Agenda 2030. Du får till exempel studera världspolitikens och världsekonomins påverkan. Vilken roll spelar religion, kultur och människans psyke för möjligheten att göra förändringar? Du får djupdyka i ämnen som rättvisefrågor, jämställdhetsfrågor, globalisering, mänskliga rättigheter, teknisk- och materiell utveckling i olika länder och världsdelar.

Detta är ramarna för kursen, men regelbundna klassråd och utvärderingar uppmuntrar dig som deltagare att påverka innehåll, upplägg och genomförande.

Läs mer om Agenda 2030.

Kontakt

Bild på Dan Wahlström

Dan Wahlström

Ämneslärare

Ingesunds folkhögskola

Matematik, naturkunskap
Kursansvarig Olika Avtryck och Planetvårdare för Agenda 2030

070-946 13 90

dan.wahlstrom@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 25 september, 2018