Vård och omsorg – inriktning socialpedagogik

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Vård och omsorg inriktar sig särskilt mot socialpedagogik. Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som undersköterska.

Utbildningsort: Sunne
Längd: Tre terminer
Start: Januari 2018
Sista ansökningsdag: 15 nov
Studierna bedrivs på 100%

Under utbildningen läser du bland annat hälsopedagogik, specialpedagogik, internationellt arbete, psykologi, etik och människans livsvillkor, psykiatri, vård och omsorg, medicin och social pedagogik.

Inriktningen mot socialpedagogik ger dig kunskaper om människan som en social och aktiv person, som både vill och kan ta ansvar för sitt eget liv med stöd och hjälp om så behövs. Det socialpedagogiska arbetet omfattar att stödja, stimulera och mobilisera människor. Socialpedagogernas uppdrag sträcker sig idag både till utbildningssystemets och familjens domäner. Bemötandefrågor går som en röd tråd genom hela utbildningen. Utbildningen följer gymnasieskolans kursplan för vård och omsorg. 

Det ingår också en 9 veckors praktik fördelat under tre terminer samt studiebesök som gör dig väl förberedd för att gå direkt ut i arbete inom området. Inför APL (arbetsplatsförlagt lärande) kan du behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, beroende på arbetsplatsens riktlinjer. Du kan även ansöka om att få förlägga sista delen av din APL utanför Sveriges gränser vid organisationer som Klarälvdalens folkhögskola har samarbete med. Under vårterminen 2017 gjorde sex deltagare sin praktik i Tanzania.

Läs deltagarnas blogg från praktiktiden

Kontakt

Bild på Tina Bok

Tina Bok

Ämneslärare

Klarälvdalens folkhögskola

Lärare/kursansvarig Vård- och omsorg

0565-153 53

tina.bok@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 10 augusti, 2018