Fritidsledarutbildning med specialpedagogisk profil

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen leder direkt till arbete. I stort sett alla är i arbete ett halvår efter slutförd utbildning. Att arbeta som fritidsledare är ett kreativt och omväxlande yrke med stort eget ansvar. Du fungerar både som pedagog och vägledare.

Utbildningsort: Kristinehamn
Längd: 2 år
Praktik: 12 veckor
Start: 14 augusti 2017
Sista ansökningsdag: 15 maj 2017. 

Utbildningens innehåll

Som fritidsledare jobbar du ofta fritt och självständigt. Grupper och grupprocesser står i fokus i fritidsledarens arbete och därför är ledarskap, kreativitet och samarbetsförmåga tre viktiga egenskaper. Detta betonar vi i utbildningen och använder därför ett arbetssätt som utvecklar din förmåga till att ta egna initiativ. 

Utbildningen bedrivs endast på folkhögskola och är jämställd med högskoleutbildning. Att gå på folkhögskola är att vara tillsammans med människor, ta del av varandras erfarenheter, arbeta självständigt eller i grupp och därigenom växa tillsammans. Folkhögskolans unika miljö är en bra grund för såväl fritidsledaryrket som för det livslånga lärandet. 

Kristinehamns folkhögskolas fritidsledarutbildning är en del av organisationen Fritidsledarskolorna.

Mer information på Fritidsledarskolornas webbplats

Under utbildningen läser du följande ämnen:

  • Samhälle, fritidsarbete och kultur – med fokus på ungdomars fritid
  • Ledarskap och organisationsutveckling – teori och praktik för ett främjande ledarskap
  • Psykologi, sociologi och socialpedagogik – kunskap om människan som individ och i grupp
  • Utomhuspedagogik – med fem veckors friluftsaktiviteter
  • Projekt- och forskningsmetodik inklusive examensarbete
  • Specialpedagogisk profilkurs – teori och praktik för ett inkluderande fritidsledarskap
  • Idrottsmetodik, estetiska orienteringskurser och yrkesmetodik

Specialpedagogisk profil

Utbildningen ger en unik spetskompetens för arbete med människor som har någon form av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk, kognitiv, eller social.

Du får kunskaper, erfarenheter och färdigheter som gör dig väl rustad för kommande yrkesverksamhet inom området.

Profilen omfattar 20 veckor och innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Antagning

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2. 

Relevant erfarenhet från tidigare yrkesliv eller föreningsliv är meriterande.

Kostnader

Kostnader för litteratur, utrustning och resor tillkommer.

Kontakt

Bild på Øyvind Alster

Øyvind Alster

Kursledare

Kristinehamns folkhögskola

Specialpedagog, lärare idrott

0550-392 74

oyvind.alster@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 1 december, 2017