Kursdeltagare diskuterar på Kyrkeruds folkhögskola

Projekt och samarbeten

Kyrkeruds folkhögskola arbetar med olika projekt, både som drivande part och i samverkan med andra. Syftet är att utveckla regionen.

Som en del av Region Värmland har vi i uppdrag att verka för hållbar tillväxt och utveckling. Skolan är en resurs för att höja den samlade utbildningsnivån i regionen, för att bidra till kompetensförsörjning och kompetensmatchning, ökad jämställdhet och mångfald, kreativ kultur och en förbättrad hälsa.

Nyhet – Kyrkerud till Säffle!

Kyrkeruds folkhögskola startade under hösten upp en filial i Säffle. Vi finns i ”Ungdomen Hus” lokaler  och vårt kursutbud är; Allmän kurs, SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och Etableringskurs. Mer information finns under ”Våra utbildningar” och ”allmän kurs”.  

Kontakt 

Bild på Charlotte Bennetoft

Charlotte Bennetoft

Projektledare

Kyrkeruds folkhögskola

Projektledare filialen Säffle
SMF, Etableringskurser
Samordnare marknadsföring, Flexibelt lärande, sommarkurser

0573-133 51

charlotte.bennetoft@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 15 september, 2017