Ansök via webbformulär

Fyll i formuläret och klicka på ”skicka ansökan”. Var noggrann när du fyller i dina uppgifter. Efter att du skickat din ansökan får du ett svarsmeddelande som talar om att vi mottagit din ansökan.

Inför höstterminsstarten 2017 (11 januari) har vi antagning till våra allmänna/behörighetsgivande kurser. Vi vill ha din ansökan senast den 15 April 2017

 

Merithandlingar måste skickas per post till:
Molkoms folkhögskola
Box 66
660 60 Molkom

För att kunna behandla din ansökan fordras att du skickar ovanstående handlingar per post till: Molkoms folkhögskola, Box 66, 660 60 Molkom.

Ange: arbetsgivare/praktikplats, anställningsuppgifter och tidsperiod.

Ange namn, yrke och telefon till två personer som känner dig väl, till exempel tidigare lärare eller arbetsgivare. OBS! Ej familjemedlem.

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Observera att du själv söker studiemedel via www.csn.se. Efter antagning till kurs görs löpande överföringar till CSN.

När du har accepterat din studieplats på Molkoms folkhögskola förbinder du dig att också följa skolans alkohol- och drogpolicy: Molkoms folkhögskola arbetar för en drog- och alkoholfri miljö. En god arbetsmiljö ska enligt Arbetsmiljölagen vara fri från droger och alkohol. Av den anledningen tillämpar skolan alkoholfria arbetsveckor. Alkohol får inte förvaras eller nyttjas i skolans gemensamma utrymmen.

Innehav av narkotika eller andra kemiska preparat med liknande verkan är i lag förbjudet. Anmälningsplikt till polismyndighet föreligger vid misstanke om narkotikabrott. Vid misstanke om påverkan har skolan rätt att kräva oanmälda drog- och alkoholtester. Brott mot skolans drog- och alkoholpolicy leder till åtgärder enligt handlingsplan. Vid brott mot Molkoms folkhögskolas drog- och alkoholregler skall rektor informeras och fattar beslut om eventuell avstängning av deltagare.

Jag är medveten om och godkänner att de personuppgifter jag lämnar kommer att behandlas av folkhögskolan med hjälp av IT-stöd.

Det görs för att enkelt kunna ta fram olika typer av namnlistor och för att enkelt kunna rapportera in uppgifter till CSN med flera myndigheter. Har du frågor med anledning av detta, kontakta skolan eller Region Värmlands personuppgiftsombud, tel: 054- 61 77 40.

Vi vill att du kompletterar med information om dig själv, till exempel om du är aktiv i olika föreningar, vilka fortsatta studie- eller yrkesplaner du har, varför du söker just den här kursen och så vidare.

Sidan uppdaterades den 14 februari, 2017