Nationell eHälsa

Nationell eHälsa är landstingens och regionernas gemensamma arbete för hur framtidens vård och omsorg ska fungera och förbättras med hjälp av digital teknik. Det handlar också om utveckling av digital teknik som kan bidra till ökad trygghet och självständighet i hemmet för personer med funktionsnedsättning.  

Arbetet har pågått sedan början av 2000-talet och grundar sig på Strategin för Nationell eHälsa.

Nationell eHälsa för vård och omsorg utgör regeringens officiella ståndpunkt för utveckling av IT inom vård och omsorg.  Med en tydlig viljeinriktning att IT i vården måste samordnas för att vården ska bli bättre för patienterna och resurserna användas mer effektivt.

Läs mer om nationell eHälsa på:

Sveriges kommuner och landstings webbplats (SKL)

Socialstyrelsens webbplats

Ineras webbplats – leverentör av nationella eHälsotjänster

eHälsomyndighetens webbplats

 

Sidan uppdaterades den 2 januari, 2018